Vrienden

Vele Vrienden maken het werk licht


De overheid helpt


De Stichting Carillon Den Haag is erkend en heeft de culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status. Op grond hiervan is zij gerechtigd schenkingen, legaten en erfenissen belastingvrij te ontvangen.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte Inkomstenbelasting van de gift 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte Vennootschapsbelasting.

 

Donateurs kunnen eveneens helpen

Het bestuur heeft zich o.a. ten doel gesteld, een vermogen te vormen waardoor uit de jaarlijks ontvangen rente zo veel mogelijk bespelingen, extra concerten en andere beiaard- en klokken gerelateerde activiteiten - die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente Den Haag - kunnen worden gecontinueerd, onafhankelijk van economische dalen. Donaties, schenkingen en legaten zijn daarom zeer welkom. Het IBAN nummer is NL10INGB0002908094 ten name van de Stichting Carillon Den Haag.


Wilt u uw donatie speciaal bestemmen voor de Vredesbeiaard in de toren van het Vredespaleis, voegt u er dan svp aan toe ‘voor beiaard Vredespaleis'.