Overige torens

Abdijkerk Loosduinen

De Abdijkerk van Loosduinen is, sinds de annexatie van het dorp in 1923 door Den Haag, het oudste gebouw binnen de Haagse grenzen, waarschijnlijk ouder dan de Ridderzaal. Het was onderdeel van het Cisterciënzerklooster, waarvan reeds sprake is omstreeks 1230. Dit werd, door de strijd tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in en na 1574 door zowel Geuzen als Spanjaarden verwoest. Alleen de kerk bleef (deels) behouden en functioneert vanaf ongeveer 1580 nog steeds als kerkelijk centrum, heden binnen de Protestantse Kerk Nederland.

Toren
De toren heeft een achtkantige bovenbouw, uitlopend in een spits die sinds 1894 wordt bekroond door een windvaan in de vorm van twee klompen.

Klok
De klok, waarschijnlijk vanaf 1587 in functie, werd in 1941 vervangen. Het nieuwe exemplaar werd echter reeds twee jaar later door de Duitse bezetter voor de oorlogsindustrie gevorderd en keerde niet terug. Daarom vervaardigde de firma Js. Zimmer & Zn te Amsterdam in 1952 een nieuwe, met een gewicht van 345 kg en de toon b¹. Ze werd niet alleen voorzien van een toepasselijke tekst, maar ook van het gekroonde wapen van de gemeente Den Haag. Daarmee wordt aangegeven, dat de klok en de toren - en ook het geannexeerde dorp - eigendom van de gemeente Den Haag zijn. Een annexatie die door vele Loosduiners niet was gewild.
De klok wordt voor kerkelijke doeleinden gebruikt. Daarnaast klinkt zij iedere dag om 12.00 uur.

Kloosterkerk

Toren
Het gebouw kent een eigenlijk alleen vanuit de Parkstraat goed zichtbare, op het dak geplaatste behuizing voor twee luidklokken.

Luidklokken
Het is aannemelijk dat de bij het Dominicaner klooster behorende kapel reeds vroeg een of meer klokken bezat. Sinds 1727 hingen in de toren twee klokken die waren gemaakt door de Enkhuizer gieter Ciprianus Crans. Deze werden in 1943 door de Duitse bezetter gevorderd en keerden niet terug. Daarom werden twee nieuwe in 1952 gegoten, eveneens door de firma Js. Zimmer & Zn. Zij werden niet alleen rijk versierd maar tevens voorzien van een toepasselijk randschrift én - ook hier - van het gekroonde wapen van de gemeente Den Haag. De toren én de klokken zijn immers eigendom van de Gemeente Den Haag. Ze wegen respectievelijk 414 en 295 kg en geven de tonen bes¹ en c². Ze worden beide voor kerkelijke (en wereldlijke) doeleinden gebruikt.