Carillon Vredespaleis

 

Vredespaleis

Hoewel het Vredespaleis twee torens heeft, beschikte het aanvankelijk niet over speelklokken. Mogelijke oorzaak is geweest dat zowel de Amerikaanse financier Andrew Carnegie als de Franse architect Louis M. Cordonnier onbekend waren met deze cultuurvorm. Bovendien moest in de kosten van gebouw en monumentale tuin sterk worden gesneden, omdat het beschikbaar gestelde budget ontoereikend was.
In de situatie is verandering gebracht door particulier initiatief, gebundeld in de Stichting Carillon Den Haag. Deze kon met behulp van nationale en internationale donaties een beiaard met 37 klokken aanschaffen die in 1994 werd geplaatst. In de jaren tot 2000 werden tien basklokken toegevoegd. Deze werden aansluitend op het profiel van de oudere klokken gegoten en geïnstalleerd door de inmiddels Koninklijke Eijsbouts te Asten.

 

Het spel werd in het smalle torendeel geplaatst, achter de zogenaamde ‘galmgaten'. Daar bevindt zich tevens de door Zwitserland geschonken uur- en half uurklok. Boven deze klokken werd een extra vloer gelegd waardoor een ruimte ontstond om het nieuwe klavier te kunnen plaatsen.

Es klinkt als fis

Het instrument is ‘transponerend' - afwijkend van de beide andere Haagse instrumenten. Dat wil zeggen dat de laagste toets in dít klavier - de c - is aangesloten aan een klok die een andere toon geeft. In dit geval is de c-toets gekoppeld aan de grootste klok, die de toon es¹ geeft. De ten gehore gebrachte muziek klinkt dus automatisch een kleine terts hoger dan de genoteerde muziek. Ruimtegebrek, een reeds aanwezige en goed bruikbare grote klok als basis van het spel of ontoereikende financiële middelen zijn vaak de aanleiding tot het plaatsen van een transponerende klokkenreeks.

Alleen voor concerten

Omdat het spel van het Vredespaleis geen functie heeft voor de openbare tijdsaanduiding is het louter een concertbeiaard. Bij het gereedkomen ervan is de eigendom in 2000 overgedragen aan de Carnegiestichting, de eigenaresse van het Vredespaleis. De Stichting Carillon Den Haag zorgt voor het functioneren van het instrument.

Plaquette

Een plaquette in de hal toont het motto van dit spel - DE EXCELSO MOMENTUM PACIS (VAN BOVEN EEN MOMENT VAN VREDE) - en de namen van de sponsors en de opschriften op de klokken.

U gaat naar de website van het Vredespaleis door HIER te klikken.

Vredespaleis.jpg

 

 

Op dinsdag 1 oktober 2013 heeft de stichting Carillon Den Haag met de schenking van een lage Es-klok het carillon in de toren van het Vredespaleis gecompleteerd. Dit is op gepaste wijze feestelijk gevierd.

Omroep West heeft hieraan een artikel gewijd. Klik hier om het bewuste artikel te lezen.

 

PERSBERICHT-Vredescarillon.jpg

Zie voorts HIER de presentatie van het gieten van de Es-klok