Uurwerk Grote Kerk

Op 29 december 1539 verbrandde een deel van de Haagse Toren door blikseminslag. Niet alleen de klokken, ook het uurwerk, waarover niets bekend is, werd onbruikbaar. Direct werd opdracht gegeven tot het vervaardigen van een nieuw aan de in Leuven werkzame uurwerkmaker Henrick Vabrie van Breda. Binnen het raamwerk plaatste deze tevens een speeltrommel.


In 1927 verving de Gemeente Den Haag dit uurwerk - dat vanaf de bouw nooit betrouwbaar gewerkt had - door een nieuw, vervaardigd door de firma Eijsbouts. Dit is tot heden in functie en wél betrouwbaar.

Het historisch gezien kostbare erfgoed uit 1541, een pronkstuk van zestiende-eeuwse uurwerkmakerskunst, werd van de hand gedaan. Na plaatsing op locaties elders, eerst in Amsterdam en daarna in Utrecht, vond het  een dominante plaats in de vaste collectie van het voormalige Goud- Zilver- en Klokkenmuseum te Schoonhoven, thans Nederlands Zilver Museum Schoonhoven.

 

 

 

 

 

 

090026_1497FS.jpg