Speeltijden

Grote Kerk / Haagse Toren

Eeuwenlang werd het spel in de Haagse Toren bespeeld op marktdagen. De belangrijkste waren op maandag en vrijdag. Uit de instructie, opgesteld 22 januari 1742, blijkt dat er op die dagen vanaf 11.00 uur tenminste een uur moest worden gespeeld.

In het midden van de vorige eeuw werd de woensdag toegevoegd. Sindsdien vinden de bespelingen het gehele jaar plaats op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur. Op Goede Vrijdag - de vrijdag vóór Pasen - vindt geen bespeling plaats. Extra wordt in ieder geval gespeeld op Koningsdag, Prinsjesdag en op Kerstavond.

Oude Kerk Scheveningen

Omdat Scheveningen bestuurlijk een onderdeel van Den Haag is, wordt ook het instrument in de toren van de Oude Kerk bespeeld door de stadsbeiaardier. Het klinkt in de regel iedere zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.30 tot 15.30 uur. Op Stille Zaterdag - de zaterdag vóór Pasen - vindt geen bespeling plaats.

Vredespaleis

De beiaard van het Vredespaleis wordt sinds 1994 bespeeld op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 13.45 uur.