Presentatieconcert

In augustus j.l. publiceerde de Stichting het Haags Beiaardboek 6, een muziekbundel met voornamelijk composities die gebaseerd op koralen van Luther. Daarnaast bevat het boek enkele Geneefse psalmen, een aria van Bach en een nieuwe compositie van de Haagse componist Johann Th. Lemckert.

Aanleiding tot het verschijnen van deze bundel is de herdenking van 500 jaar protestantse Reformatie (1517 - 2017). De reformator Maarten Luther was een groot muziekliefhebber en hij componeerde zelf ruim 30 kerkliederen, die in de eeuwen na hem talloze malen door componisten tot uitgangspunt van koor- en orgelwerken zijn genomen. Een aantal van deze werken is nu voor beiaard bewerkt door stadsbeiaardier Gijsbert Kok. De bundel is verschenen in een oplage van 200 exemplaren en is wereldwijd verspreid, niet alleen onder Nederlandse en Belgische beiaardiers, maar op aanvraag is het boek ook toegezonden aan beiaardiers in de VS, Canada, Australië, Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen.
Het complete boek wordt door stadsbeiaardier Gijsbert Kok uitgevoerd op het carillon van de Grote Kerk op maandag 30 oktober van 12.00 -13.00. 
Geschikte luisterplaaten zijn o.a. de Nutstuin, het terras van restaurant Zebedeüs en het pleintje bij de Visbanken (tegenover de pub).

Beiaardconcert t.g.v. 500 jaar Reformatie (1517 - 2017)

Grote of St. Jacobskerk, Den Haag,
maandag 30 oktober 2017, 12.00 - 13.00 uur
Beiaardier: Gijsbert Kok

Programma


1. Toccata in a             - Jan Pieterszoon Sweelinck
2. Psalm 66, 98, 118    - Samuel Marechal

3. Psalm 100
a. Ghy Volcheren des aertrijcx al   
 
- Susanne van Soldt manuscript
b. Cantus firmus in de bas      - Manuscript Lynar B 7
c. Duo                                             - Henderick Speuy
4. De Lof-zangh Marie             - Jacob van Eyck

5. Ein feste Burg ist unser Gott
a. Zetting                                     - Samuel Scheidt
b. Koraalbewerking                  - Christian Flor

6. Nun komm, der Heiden Heiland
a. Zetting                                      - Samuel Scheidt
b. Koraalbewerking BuxWV 211  - Dietrich Buxtehude
c. Cantus firmus in de bas           
                                              - Georg Fr. Kauffmann
d. Fughetta BWV 699            - Joh. Sebastian Bach
e. Zetting                                   - Joh. Sebastian Bach

7. Vater unser im Himmelreich
a. Zetting    - Samuel Scheidt
b. Duo 'Vader ons in hemelrijck (2)
                                                 - Henderick Speuy
c. 1. Versus (Choral im Baß)    
d. 2. Versus (auf 2 Clav e Ped.) 
                                              - Heinrich Scheidemann
8. Partita 'Jesu, meine Freude'   
                                              - Joh. Gottfried Walther

9. Aria 'Vergnügte Ruh...' BWV 170/1 

                                              - Johann Sebastian Bach

10. Triptiek: Drie fantasieën over        
Lutherliederen, voor beiaard (2017)
                                               - Johann Th. Lemckert

a. Dies sind die heil'gen zehn Gebot
b. Mit Fried und Freud ich fahr dahin
c. Es ist gewißlich an der Zeit

Bewerkingen nr. 1 t/m 9: Gijsbert Kok