Steun

 

Financiën

De Stichting Carillon Den Haag beschikt slechts over bescheiden eigen middelen. Daaruit financiert zij een deel van haar activiteiten. Voor het merendeel daarvan tracht zij - veelal met succes - bij cultuurfondsen subsidies te verwerven.

 

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


 

 

Vrienden