Carillon Oude Kerk Scheveningen

Oude Kerk Scheveningen

Scheveningen had eeuwenlang in de toren wel luidklokken maar geen speelklokken. Op initiatief van de Haagse Beiaardcommissie werd in 1973 een actie gestart. Die kon reeds in 1975 succesvol worden afgerond dankzij talrijke donaties. Daardoor kon een spel met 37 klokken worden geplaatst. Het werd vervaardigd door klokkengieterij Eijsbouts te Asten, dezelfde bronsgieter en beiaardinrichter die tussen 1951 en 1957 het spel in de Haagse Toren had gerestaureerd.
Op de basisklok c² met een gewicht van 270 kg ontstond de reeks c²-d²-e²-chromatisch-d5. Het instrument werd op 16 augustus van dat jaar in gebruik genomen door de toenmalige wethouder van Cultuur Piet Vink.

 

Een oud klavier

Het klavier is afkomstig uit Woerden. Daar was het onderdeel van de nieuwe beiaard, die op 30 april 1964 in de toren van de Hervormde Kerk in gebruik werd genomen. Door uitbreiding van het Woerdense spel in 1975 werd het klavier te klein en dus overbodig. Het kreeg daarna een tweede leven in het Scheveningse carillon.