Torens

Haagse Toren

Deze zeskantige toren - bijna uniek in Nederland - werd gebouwd tussen ongeveer 1420 en 1424. Zij stond los van de kleinere, ernaast gelegen kapel of kerk en moet aanvankelijk hebben gediend als waaktoren. Het grafelijke Binnenhof was immers dichtbij. Invallen vanuit zee waren niet denkbeeldig.
Naderhand is de kapel vergroot tot kerk en aan de toren gebouwd. Door blikseminslag op 29 december 1539 verbrandden delen van de toren, van de kerk en een aantal huizen. Keizer Karel V verleende het dorp Die Haghe daarna belastingvoordelen ten behoeve van de wederopbouw, ook omdat de toren en de luidklokken onderdeel waren van de kustverdediging. Herbouw volgde daarom snel.
Tussen 1861 en 1866 werd over de oude renaissancespits een gietijzeren ‘hoed' geplaatst, die de bijnaam ‘de slaapmuts' verwierf. Deze viel niet in de smaak en bleek bovendien veel te zwaar. Hij werd daarom tijdens de restauratie van de gehele toren - van 1951 tot 1957 - verwijderd, samen met de eronder in tact gebleven constructie uit 1541. Daarna werd een nieuwe torenbekroning gebouwd. Stukjes van de gietijzeren ‘slaapmuts' werden op een blokje hout geschroefd en verkocht om de actie voor een nieuwe torenspits financieel te steunen. Naar verluidt was de vraag zo groot, dat Gemeentewerken op den duur deeltjes van gietijzeren putdeksels gebruikte. Het ontwerp van de huidige, omvangrijker bekroning werd ontleend aan de zestiende-eeuwse vorm.

 

 

 

 

 

P1030628.JPG