Bespelingen

Bespelingen

Op de beiaard in de toren van de Grote Kerk worden iedere week drie bespelingen gegeven. Het carillon van de Oude Kerk op Scheveningen klinkt twee maal per week. Deze vijf muziekuitvoeringen worden verzorgd door de stadsbeiaardier die in dienst is van de gemeente Den Haag. De beide wekelijkse bespelingen op de beiaard van het Vredespaleis worden door andere beiaardiers verzorgd.

De Stichting Carillon Den Haag organiseert – zo veel mogelijk jaarlijks - enkele extra beiaardconcerten. Over al deze activiteiten levert zij informatie aan de lokale pers en streeft zij naar het uitreiken van informatie.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de Nutstuinconcerten, beiaardconcerten gespeeld in de Haagse Toren, te beluisteren in de Nutstuin.