Uurwerk Nieuwe Kerk

In de dakruiter van de Nieuwe Kerk werd in 1658 een torenuurwerk geplaatst, vervaardigd door de Delftse uurwerkmaker Coenraet Harmenszoon Broeckmans. Het werd in de eerste helft van de vorige eeuw vervangen door een elektrische installatie en buiten gebruik gesteld.

De Gemeente Den Haag gaf in 1979 aan J.J. Haspels, destijds conservator van het Utrechtse museum Van Speelklok tot Pierement, opdracht het uurwerk te onderzoeken. In zijn keuringsrapport omschreef hij het als een pronkstuk van zeventiende-eeuwse Hollandse uurwerkmakerskunst. Het jaar daarop werd het door klokkengieterij Eijsbouts gerenoveerd en goed geconserveerd. Het bleef echter buiten werking. Het uurwerk staat in een krappe ombouw, waardoor het geven van een totaalbeeld niet mogelijk is. De detailfoto toont de rechter zijkant.

Veel meer informatie is te vinden in het artikel: Heleen van der Weel,  'Een pronkstuk van zeventiende-eeuwse Hollandse uurwerkmakerskunst. De klokken en het torenuurwerk van de Nieuwe Kerk'. In: Anneke Landheer-Roelants (red.), Uit Padmoes verrezen. De Nieuwe Kerk in Den Haag (Utrecht 2011) pag. 80-96. 

 

 

 

 

 

 

 

uurwerk Afbeeldingen 13, 4 april 2010 119.jpg