Haags Beiaardboek 3

200 jaar Koninkrijk

Op 30 november 2013 werd herdacht dat twee eeuwen eerder erfprins Willem Frederik van Oranje, de latere koning Willem I, landde op de kust voor Scheveningen. Daarmee werd de eerste stap gezet naar de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden, in september 1815. Tot september 2015 wordt aan de wording van het Koninkrijk ruim aandacht geschonken.

Zoals gebruikelijk worden in de Nederlanden nationale feesten en herdenkingen begeleid en kenbaar gemaakt door klokluiden en bespelen van het carillon. Dat was ondermeer het geval bij de troonswisseling op 30 april 2013. Daarom spreekt het vanzelf dat ook tussen 30 november 2013 en september 2015 in Nederland de carillons weer een extra taak wordt toebedeeld.

De stichting Carillon Den Haag heeft in overleg met het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk het initiatief genomen tot het samenstellen van een substantieel boek met bladmuziek uit een ruime periode rond de kernjaren 1795-1813-1815 getiteld:

Laat ons juichen, Batavieren! Muziek voor stadhouder en koning, ca 1760 - 1820

De hierin opgenomen composities werden geselecteerd en voor beiaard bewerkt door de Haagse stadsbeiaardier Gijsbert Kok die tevens een musicologische verwantwoording heeft toegevoegd.
Drs. Heleen van der Weel, stadsbeiaardier van Den Haag van 1972-2012 schets de historische context.

Het boek is aan alle Nederlandse beiaardiers toegezonden.

Woensdag 27 november 2013 heeft de toenmalige voorzitter van de stichting Carillon Den Haag, prof. dr. S. Groenveld, mede namens de burgemeester van Den Haag, het eerste exemplaar overhandigd aan mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, voorzitter van Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. Deze feestelijke gebeurtenis heeft in besloten kring in het Haags Historisch Museum plaatsgevonden.

DSC_1625 small.jpg

foto: ©Haags Historisch Museum

 

 

 

 

 

         muziekboek.jpg