Uurwerk Abdijkerk


Naar de geschiedenis van het in de Loosduinse toren aanwezige, maar niet meer functionerende uurwerk moet nog verder onderzoek worden gedaan. Het uurwerk lijkt nog redelijk recent gerestaueerd te zijn. De Stichting kan dit onderzoek stimuleren.


In ieder geval is bekend, dat in 1587 een waarschijnlijk nieuw uurwerk werd geplaatst. Of dit hetzelfde is als het huidige en of het klooster tot aan de verwoesting in en na 1574 eveneens een torenuurwerk bezat, lijkt aannemelijk, maar moet nog uit bronnenonderzoek worden bevestigd.